Insamling

Insamling och gåvor

Giva Sverige är en branschförening som arbetar för tryggt givande. Våra medlemmar representerar en bredd av ideella organisationer med olika ändamål, av olika storlek och på olika platser i landet. Gemensamt är viljan att bidra till en bättre värld och tillsammans samlade de in 9,7 miljarder kronor (2021) i gåvor, bidrag och genom samarbeten från allmänheten, företag och organisationer.

Giva Sverige arbetar med kvalitetssäkring, utbildning och kompetensutveckling samt intressepolitik med fokus på etisk, transparent och professionell styrning av ideella organisationer. Vi skapar mötesplatser och bidrar med kunskap, men ställer också krav på våra medlemmar att följa riktlinjer. Giva Sveriges ordinarie medlemmar som uppfyllt Kvalitetskoden får använda märkningen ”Tryggt givande”.
Läs mer på Giva Sverige.

Svensk Insamlingskontroll är en ideell förening. Huvudmännen är den svenska arbetsmarknadens centralorganisationer – LO, SACO, TCO och Svenskt Näringsliv. De organisationer som beviljas 90-konto blir inte medlemmar i vår förening. Svensk Insamlingskontroll avtalar med 90-kontoinnehavarna att de kan beviljas 90-konto under förutsättning att samtliga styrelseledamöter, suppleanter och firmatecknare försäkrar att de följer våra föreskrifter och anvisningar samt att vi får granska 90-kontoinnehavaren.

Svensk Insamlingskontrolls syfte är att verka för att offentliga insamlingar för humanitära, välgörande, kulturella och andra allmännyttiga ändamål sker under betryggande kontroll, att insamlingar inte belastas med oskäliga kostnader, att sunda marknadsföringsmetoder används på insamlingsområdet samt att ändamålsenliga metoder för insamlingskontroll utvecklas.

Föreningen beslutar om föreskrifter och hjälper innehavare av 90-konto med råd och anvisningar. Svensk Insamlingskontrolls föreskrifter och anvisningar för 90-konto ska följas av alla organisationer som godkänts som 90-kontoinnehavare. Föreningen ger allmänheten, media och andra bidrags- och gåvogivare information om de organisationer som har 90-konto.
Läs mer om detta på Svensk insamlingskontroll.

Förutom insamlingar, tar de flesta föreningar emot gåvor av olika slag. Vissa organisationer skapar olika möjligheter för enskilda personer och företag att ge gåvor eller köpa symboliska saker för frivilliga summor. Det kan vara en god idé att förbereda sig på att privatpersoner och företag vill ge gåvor till föreningen. Ett tips är att hitta en struktur för detta som föreningen redogör för på sin hemsida. Hur kan man skänka pengar till föreningen och hur används dessa pengar i föreningens verksamhet? Föreningen är då förberedd på att en privatperson eller ett företag vill skänka en gåva vilket underlättar både för givaren och för mottagaren. En gåva är inte detsamma som sponsring. Sponsring är ett affärsmässigt avtal mellan två parter.
Läs mer under rubriken Sponsring.