Tillgänglighet

Det är en process att göra föreningsverksamheten tillgänglig för alla. Fysisk tillgänglighet, det vill säga att alla kan besöka föreningslokalen och delta i verksamheten är en del. För att detta ska vara möjligt måste byggnaden, utformningen av rummen, samt inredningen och utrustningen vara tillgängliga och användbara. Det innebär bland annat att:

  • det inte finns några nivåskillnader som utestänger personer som använder rullstol
  • det finns välplacerade skyltar med tydlig text så att personer med nedsatt syn kan hitta rätt i byggnaden
  • det inte finns några växter som kan skapa problem för personer med allergi
  • det finns tillgång till hörselslinga för personer med nedsatt hörsel

Läs mer om hur man gör föreningen tillgänglig för alla under Verka i förening.

Myndigheten för delaktighet, MFD har tagit fram bra informationsmaterial om vad man ska tänka på för att lokalen ska vara tillgänglig för alla.

Läs mer på MFD:s hemsida