Övrigt

Boverket lämnar bland annat investeringsbidrag till allmänna samlingslokaler kan lämnas för nybyggnad, ombyggnad, standardhöjande reparationer, köp eller för tillgänglighetsskapande åtgärder.
Boverket

Brottsförebyggande rådet ger bidrag till lokalt brottsförebyggande arbete.
Brottsförebyggande rådet

Internationella programkontoret är en statlig myndighet som stödjer bland annat organisationer att delta i internationella samarbeten.
Internationella programkontoret

Konsumentverket ger projektstöd och utvecklingsstöd till ideella organisationer som engagerar sig i konsumentfrågor.
Konsumentverket

Skolverkets bidrag är ett statligt styrmedel som ska vara till stöd för kvalitet och måluppfyllelse inom prioriterade områden. Bidragen delas ut till alla skolformer från förskola till vuxenutbildning inom kommunal och fristående skolverksamhet samt till organisationer.
Skolverket

Länsstyrelsernas stiftelsedatabas är ett hjälpmedel för dem som söker efter en viss stiftelse eller som söker efter stiftelser med ett visst ändamål, t.ex. för att söka stipendier och bidrag.
Stiftelsedatabas

Man kan också köpa eller låna boken Stora Fondboken som sammanställer över 7500 fonder och stipendier av olika slag. Föreningar kan låna den på bibliotek nära dig.