Levande stadgar

Eftersom stadgarna har funktionen att skapa trygghet i föreningen bör man inte förändra dem allt för ofta. Det är dock viktigt att stadgarna är anpassade för föreningen, medlemmarnas intresse och verksamheten. Om stadgarna inte har aktualiserats på årtionden så kanske det är dags att titta över dem och kanske även revidera dem.

Det är väsentligt att stadgarna är tillgängliga för alla medlemmar och att alla känner till stadgarnas funktion. Det är detta vi menar med levande stadgar. Ibland är det så att stadgarna endast blir aktuella vid en konflikt mellan olika medlemmar eller olika grupper i föreningen. Vid dessa tillfällen kan man många gånger konstatera att de är för generella för att kunna användas som ett verktyg för föreningen. Ha era stadgar tillgängliga och diskutera dess innehåll med medlemmarna. Att synliggöra stadgarna på föreningens hemsida är en varm rekommendation!

Tips: Dags för stadgar
framtagen av Föreningpool Malmö.
Mall för stadgar: Föreningspool Malmös Stadgemall