Tillvägagångssätt

Det första man måste ta sig an är att diskutera, vända och vrida på, den idé som ligger bakom projektet. Vad är det man vill göra? Vad är syftet med projektet? Vad är det föreningen vill uppnå? Det är viktigt att denna process får ta tid.

Dessa idéer och tankar måste sedan förankras hos medlemmarna. Det måste finnas ett intresse och ett stöd från medlemmarna för att driva frågan, den nya verksamheten eller prova på den nya metoden. Som förening kan man använda sig av studiecirkelform för att diskutera och framarbeta en projektidé.

Efter en tid av bollning av tankar och idéer, kan det vara lämpligt att försöka konkretisera vad det är föreningen ska göra. Att skriva ner projektidén och hur man planerar att genomföra den i en projektbeskrivning är klargörande. När man plockar isär de olika delarna: syftet, tillvägagångssättet, finansiering, tidsplanen och målgruppen blir det ofta tydligt om och i sådana fall var, det finns brister.