Engagemangsguider

Engagemang för alla – en praktisk verktygslåda

Det här är en metodskrift för dig som vill skapa vägar in i föreningslivet och öka individers möjligheter till engagemang. Du kanske arbetar på en förening, som lärare, är kurator, med vägledning på ett medborgarkontor eller något helt annat.

Skriften är framtagen av Frivilligcentra Malmö. Frivilligcentra är en verksamhet som under många år arbetade med att öka engagemang och skapa vägar till engagemang. Metoderna i denna skrift kan användas separat eller del i en större helhet. På Frivilligcentra har vi trott på att arbeta holistiskt, att metoderna samspelar och stärker varandra. Vår modell har grundat sig i att arbeta med att skapa, stärka och uppmärksamma engagemang.

verktygslada2014

Engagemang hälsa för alla – en praktisk verktygslåda Engagemang-för-alla-en-praktisk-verktygslåda

#ungagemang – om ungas delaktighet och inflytande

ungagemang

KFUM skapar mötesplatser där unga på olika sätt och med sina egna mål och ambitioner kan utvecklas till sin fulla potential. Att arbeta med inflytande, delaktighet, inkludering och engagemang är något som vi hela tiden gör. Denna bok är en sammanställning av hur vi arbetat med att göra det vi gör bäst för fler genom arbetet med Engagemangsguider! Boken är fylld med tips och metoder men också tunga argument för varför du bör arbeta på detta sätt. Allt för att ge dig stöd i att fortsätta arbeta för inkludering och ungas ökade inflytande i civilsamhällets organisationer!

Ladda ner boken här: Ungagemang