Lotteri

Lotteri och spel
Att sälja lotter, spel eller anordna lotterier kan vara en bra inkomstkälla för föreningen. Den svenska spel- och lotterimarknaden är reglerad. Riksdagen har bestämt att endast vissa aktörer ska finnas på den svenska spel- och lotterimarknaden. Dessa är folkrörelserna, hästsporten och staten. Staten genom AB Svenska Spel, hästsporten genom ATG och folkrörelserna huvudsakligen genom Folkspel. Principen är att överskottet från lotterier och spel ska tillfalla allmänna och allmännyttiga ändamål. Sedan år 2002 har de svenska aktörerna rätt att använda ny teknik såsom Internet för förmedling av sina lotterier.

Med Gräsroten delar Svenska Spel varje år ut miljoner kronor till ungdomsidrotten och föreningslivet i Sverige. Läs mer på Svenska Spels hemsida.

Folkspel kan förklaras som föreningslivets spelbolag. Genom folkspel kan föreningen sälja olika typer av välkända spel och lotterier, såsom Bingolotto och Sverigelotten. Folkspel ägs av 75 riksorganisation och förbund. Läs mer om hur ni går tillväga på Folkspels hemsida.