Anställningsavtal

När föreningen har hittat en person som de önskar anställa och som i sin tur har tackat ja till detta, ska ett anställningsavtal skrivas. Enligt Lagen om anställningsskydd ska arbetsgivaren, alltså föreningsstyrelsen, senast en månad efter det att arbetet börjat informera arbetstagaren om de villkor som gäller för anställningen. I LAS regleras även vilken information anställningsavtalet ska innehålla:

  • tillträdesdag
  • arbetsplats
  • arbetsuppgifter
  • anställningsform
  • uppsägningstider
  • lön och övriga förmåner
  • arbetstider
  • semester
  • eventuellt kollektivavtal

Det finns inget krav på skriftligt avtal men är ändå att rekommendera eftersom arbetsgivaren har bevisbördan. Man bör inte vänta en månad med att skriva ett anställningsavtal, för att undvika eventuella problem. Anställningsavtalet ska också ange fullständigt namn på den anställde, dennes personnummer, adress och telefonnummer. Anställningsavtalet skrivs under och upprättas i två exemplar där den anställde får den ena och arbetsgivaren den andra.

Här finns en mall för anställningsavtal pdf: anställningsavtal