Pengar

Att bedriva ideell verksamhet kostar pengar. En ideell förening har inkomster och utgifter som på olika sätt är kopplade till föreningens verksamhet. Det kostar att hyra lokal, köpa material till verksamheten, marknadsföra föreningens verksamhet osv.

Årsmötet ska i budgeten besluta hur föreningens ska använda sina pengar och sedan är det upp till styrelsen att förvalta dessa beslut. Det är kassören som har det övergripande ansvaret för att se till att styrelsen sköter föreningens ekonomi och spenderar föreningens pengar på saker som är i medlemmarnas intresse. Revisorerna ska kontrollera att styrelsen sköter sitt uppdrag i enlighet med medlemmarnas beslut och intressen. Läs mer om detta under Förtroendevalda.

Från den offentliga sektorn, på nationell och lokal nivå, finns det en tradition att stödja det ideella föreningslivet. Det brukar förklaras som att staten vill stödja men inte styra. Bidrag är ett sätt att få pengar till föreningens verksamhet men det finns flera andra möjligheter som vi presenterar här. Föreningen kan välja att sälja olika typer av lotter eller spel, anordna arrangemang eller insamlingar eller kanske sälja olika produkter och tjänster för att få ökade inkomster till verksamheten.

Lästips:
Finansiering av ideell verksamhet, rapport från FRII och PwC:
Finansiering-av-ideell-verksamhet-förutsättningar-verklighet-och-framtid