Rekrytering och ledarförsörjning

De flesta föreningar har en önskan att växa medlemsmässigt och kanske även verksamhetsmässigt. Att utvecklas kvantitativt såväl som kvalitativt kräver att föreningen har tillgång till bra ledare som kan ansvara för verksamheten och sprida föreningens budskap. Det som lockar ledare till föreningslivet är oftast ett intresse i föreningens verksamhet eller den fråga som föreningen driver. Det som ofta gör att ledare stannar kvar i föreningen är att verksamheten drivs med demokratiska metoder där man upplever en känsla av samhörighet och delaktighet.

För att få nya ledare till föreningen krävs det att man har en plan för hur detta ska gå till. Kanske väljer föreningen att annonsera efter ideella insatser på sin hemsida eller i den lokala tidningen. Man kan välja att besöka skolor, universitet eller arbetsplaster för att berätta om sin verksamhet. Möjligen väljer föreningen att delta eller anordna någon typ av arrangemang. Vilka metoder en förening än väljer bör man se till att det finns ett beslutat tillvägagångssätt som föreningen arbetar efter. En uppmaning är att föreningen även ska våga prova nya typer av rekrytering. Då har man möjlighet att möta helt nya målgrupper som kan göra en betydande ideell insats för föreningen.

Det är vanligt att medlemmar värvas till ledare inom föreningen och det är viktigt att föreningen inte glömmer att vårda detta engagemang. Många gånger tenderar föreningar att ta dessa resurser för givet. Föreningen kan uppmärksamma ledarna på många olika sätt, bland annat genom att ge ledarna möjligheter att delta på utbildningar, läs mer om det under Utbildning.

Att använda sig av mentorer är ofta ett uppskattat verktyg. Någon som har erfarenhet av att vara ledare i föreningen kan verka som stödperson till den nya ledaren och informera om föreningens verksamhet och vara ett ”bollplank”. Centralt är att nya ledare blir sedda och upplever att de har en funktion i föreningens verksamhet. Vissa föreningar använder sig av skriftliga ”avtal” eller överenskommelser för vad ledaren ska bidra med och över vilken period detta ska ske.

Frivilligorganisationer kan registrera sig och annonsera lediga volontäruppdrag på Volontärbyrån.