Bilda förening

Anledningen till varför ideella föreningar uppstår är helt enkelt att en grupp människor går samman för att verka för ett visst intresse eller utöva en viss aktivitet. I Sverige är denna rättighet grundlagsskyddad genom att Regeringsformen slår fast att alla människor har rätt att fritt ansluta sig till och verka i föreningar. Detta brukar kallas Föreningsrätten (Rf 2kap1§). Regeringsformen slår även fast att ingen person ska tvingas att ansluta sig till en förening, den så kallade negativa föreningsrätten (Rf 2kap2§).

Det finns många olika typer av föreningar med olika typer av verksamheter: idrottsföreningar, kulturföreningar, fackföreningar och politiska föreningar. Alla dessa har en gång startat för att några personer har haft en idé om att skapa en sammanslutning kring ett gemensamt intresse.