Policy på Riktigt – handledning

Föreningslivet är en arena där många rör sig och möts. Där finns förutsättningar för goda möten men också risker för att människor kränks på olika sätt. Med riktlinjer och rutiner på plats kan föreningen agera om något händer – och förebygga att det händer igen.

Malmö mot Diskriminering har skapat en handledning som ger tips till föreningar för riktlinjer och rutiner mot sexuella trakasserier och repressalier.

Handledningen-Policy på riktigt

Ny i förening av Sensus

För att möta det ökade behovet av föreningskunskap lanserar nu Sensus studieförbund utbildningssajten ”Ny i förening” för alla som är nya inom föreningsliv. Med rörlig media, fördjupnings- och reflektionsfrågor samt ett interaktivt quiz kan vem som helst på kort tid få förståelse för vad en förening är, gör och hur det fungerar.

https://nyiforening.sensus.se/

Film om hur du bildar en förening

Vill du förändra något? Då kan du bilda en ideell förening. MUCF har tagit fram en film om hur du startar och driver en ideell förening.

Filmen förklarar vad stadgar är för någonting, varför du ska ordna årsmöte, om vilka regler som  gäller och hur du kan driva projekt.
Se en kortversion här: Film om stadgar för ideell förening (kort version)

Filmen kan även ses i sin helhet på Stöd för att driva en ideell förening eller här: Film om stadgar för ideell förening (lång version)