Intyg

Ideellt engagemang resulterar i en unik kunskap och erfarenhet. De flesta som har verkat ideellt i en förening bär med sig breda erfarenheter och kunskaper av olika karaktärer. Ofta ligger dessa erfarenheter och kunskaper till grund för anställningar och andra uppdrag.

Malmö Ideella har tagit fram en intygsmall för dokumentation av ideellt engagemang och en mall för CV. Malmö Ideella har även tagit fram intygsmallar för anställning och praktik i förening. Det finns möjlighet att ladda ner detta på Intyg.se.