Föreningskraft

Att kunna fokusera på föreningens kärnverksamhet är något många föreningar drömmer om.  Dock kräver föreningar många administrativa arbetstimmar som gärna tenderar att ta över den tid som man vill lägga på den verkliga aktiviteten. En bra lösning på detta problem är att investera i en föreningskonsulent från FöreningsKraft – er digitala administratör.

Läs mer på Startsida – FöreningsKraft (foreningskraft.nu)