Föreningskraft

Att kunna fokusera på föreningens kärnverksamhet är något många föreningar drömmer om.  Dock kräver föreningar många administrativa arbetstimmar som gärna tenderar att ta över den tid som man vill lägga på den verkliga aktiviteten. En bra lösning på detta problem är att investera i en föreningskonsulent från FöreningsKraft – er digitala administratör.

Läs mer på Startsida – FöreningsKraft (foreningskraft.nu)

Verktyg för föreningar som vill bli bättre på att inkludera unga

Leader Höga Kusten har skapat och testat ett kostnadsfri verktyg för föreningar som vill bli bättre på att inkludera unga i sin förening och plats, som heter Start – Ungas delaktighet
Verktyget har testats och utvecklats med hjälp av 6 föreningar och bygger på kunskap och forskning från bland annat MUCF. Vi vill gärna att fler kan ta del av verktyget för att kunna stötta fler föreningar som vill utveckla bygder där unga hörs, trivs och kan påverka. Er hemsida har en bra samling av olika verktyg som är kopplat till föreningsutveckling- kan ni tänka er att ta med den där?
MER OM VERKTYGET
Tänk dig en bygd som unga är stolta över att bo i. Där unga och äldre möts och där allas kunskap, energi och idéer tas tillvara på. Där unga är med och driver bygdens utveckling. Där människorna i alla åldrar tillsammans skapar en plats som är attraktiv att bo och leva på. Leader Höga Kusten har tillsammans med unga och föreningar i Höga Kusten utvecklat och testat ett verktyg i fem steg som stöttar föreningar i att skapa bygder där unga hörs, trivs och kan påverka: www.ungasdelaktighet.se. Den här webbplatsen är en verktygslåda för er som är engagerade i en förening. Det kan till exempel vara hembygdsföreningen, idrottsföreningen eller byalaget. Hemsidan är ett verktyg för att gå från idé till handling. Verktyget innehåller fem steg för att bli bättre på att inkludera unga: 1) engagera din förening, 2) ta reda på ungas behov, 3) konkretisera idéer, 4) verkställa idéer, 5) utvärdera. I verktygslådan finns stöd för grupparbete, lärande filmer, ungas bästa tips och arbetsblad för till exempel självskattning och handlingsplan.
Hör gärna av er om ni har frågor eller funderingar!

Policy på Riktigt – handledning

Föreningslivet är en arena där många rör sig och möts. Där finns förutsättningar för goda möten men också risker för att människor kränks på olika sätt. Med riktlinjer och rutiner på plats kan föreningen agera om något händer – och förebygga att det händer igen.

Malmö mot Diskriminering har skapat en handledning som ger tips till föreningar för riktlinjer och rutiner mot sexuella trakasserier och repressalier.

Handledningen-Policy på riktigt